Aktualności

Wszystkie aktualności
21 marca 2016
200 mln euro na projekty rozwoju infrastruktury energetycznej

18 marca br. Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie infrastrukturalnych projektów energetycznych w ramach programu Łącząc Europę (Connecting Europe Facility - CEF).

18 listopada 2015
KE przyjęła listę 195 kluczowych projektów dotyczących infrastruktury energetycznej - część z nich dotyczy Polski

18 listopada 2015 r. Komisja Europejska przyjęła listę 195 kluczowych projektów dotyczących infrastruktury energetycznej, będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE. Jako podstawowe elementy unii energetycznej UE, przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu. Wśród inicjatyw, które objęte będą szybką ścieżką realizacji, są planowane połączenia energetyczne Polski z sąsiadami.

16 listopada 2015
Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego

21 października 2015 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zaakceptowała Studium Wykonalności Programu Sektorowego Elektroenergetyki, które zostało przygotowane i złożone przez organizacje i firmy branży energetycznej zrzeszone w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej (PKEE), w tym PTPiREE.